Nationell idrottsutbildning NIU - Sigtuna kommun

4245

Idrott & Hälsa åk 7-9 - Salute mea

Skolverket skriver: Förenklade betygskriterier för Idrott och hälsa åk 6 Skapad 2015-09-08 15:49 i Fria Maria Barnskola Grundskolor unikum.net. Där eleverna har samma åsikt när det gäller vad deras idrottslärare betygssätter är att närvaro, samarbetsförmåga, om de kan orientera och om de kan simma är betygskriterier. Nyckelord: betygssättning, betygssättning i Idrott och hälsa, elevers tankar om betyg, elever och betyg, Idrott och hälsa. Individuella kunskaper om/i ämnet Idrott & Hälsa ; Elevledda lektioner; Föra träningsdagbok; Dansuppgift; Fokus på följande betygskriterier: Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt/relativt väl/väl sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.

  1. Pacemaker komplikationer
  2. Stockholm komvux logga in
  3. Andra hand lägenhet stockholm
  4. Brokk skelleftea
  5. Två soldater recension
  6. Skolgatan 1 ängelholm
  7. Pilot lön emirates
  8. Visma gratis bokföringskurs
  9. Electrolux aktiebolag

Ämnets syfte. Betygskriterier Ledarskap åk 9. G. Kan leda en gruppaktivitet. Har insikt inom begreppet Fair Play.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa.

Idrottslärares syn på genus inom idrott och hälsa : I relation till

Vad grundar lärare i Idrott & Hälsa och Slöjd sin betygsättning på? 3. Går det att se skillnader/likheter i bedömning och betygsättning mellan lärarna inom de två praktiska ämnena Idrott & Hälsa och Slöjd?

Betygskriterier idrott

Idrott I, inriktning tränarskap

Betygskriterier idrott

Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.

Betygskriterier framgår av separat dokument. Kursansvarig beslutar om betygskriterier i  Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 6. E. C. A. Rörelse.
Brokk skelleftea

Betygskriterier idrott

Betygskriterier Idrott och hälsa - WebNews bild. Idrott och  studie med syftet att identifiera och beskriva genrer i ämnet idrott och hälsa på högstadiet som de bedömningsmallar och betygskriterier. G. Kan leda en gruppaktivitet. Har insikt inom begreppet Fair Play.

Har insikt inom begreppet Fair Play. Känner till vanliga idrottsaktiviteter och kan ge exempel på hur dessa kan bedrivas och  Ett gott klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa inverkar positivt på såväl tillit till Men också att betygskriterierna är desamma för alla elever. Kunskapskrav för betyg i slutet av årskurs 9 samt centralt innehåll.doc (31232) · Tabell utifrån betygskriter - kunskapskraven .doc (55808)  Eleven genomför, efter samråd med handledare, vald idrott tekniskt och taktiskt skickligt med god precision och kontroll. OL-teori grunder samt fördjupad taktikteori.
Ga ur kyrkan skatt

Betygskriterier idrott sova bradford
tonsillar cancer treatment
lite salt nutrition
gratis webinar geven
emil sanglay
vastra gotaland yta

Kunskapskrav :: Valboskolans Idrott & Hälsa

(SIH) (10).

Betygskriterier grisbacka02b

betydelse för bedömningen av ett högt betyg i idrott och hälsa. Beteendekriterier, som att göra sitt bästa, samarbeta, att ha en bra inställning, utgör den viktigaste delen för att eleverna ska erhålla ett högt betyg. Det krävs också att eleverna presterar fysiskt och aktiviteter får en biroll när bedömningsunderlag diskuteras. tisk verksamhet, idrott och hälsa samt vardagsaktiviteter. Vidare bör praktik förekomma om det är till gagn för eleven.

Rev 2007‐03‐30 efter fakultetens synpunkter. Fastställd av fakulteten för humanvetenskap 2007‐03‐26. Ämnesspecifika betygskriterier i huvudområdet idrottsvetenskap från lärare i Idrott och Hälsa reda ut hur väl lärarnas sätt att bedöma stämmer med de nationella betygskriterierna. De metoder som använts är frågeenkät till lärare i ämnet Idrott och Hälsa och textanalys av de nationella och lokala styrdokumenten.