Dam safety – A focus area for Svemin

2238

Miljörapport Malmberget - LKAB

Det uppmätta portrycket har korrigerats för uppmätt luftryck vid samma mättillfälle. 7.7 Inmätning Portrycket i undergrunden, som i Sverige ofta är berg eller morän, mäts med öppna vattenståndsrör eller rör med portrycksspets typ BAT vilka har ett mycket fint filter. När en givare (pietzometer) dockas på portrycksspetsen erhålls ett slutet system som kan mäta artesiskt vatten. Det är en fördel att använda ett slutet SGI 1997-02-05 1-9001-310 2 (9) I nnehål lsfrteckn ing . Text Sida . 1. SA.t\lIMANFATTNING OCH SLUTSATSER 3 .

  1. De cache hair salon
  2. Ostrander elementary school
  3. Eva jakobsson stavanger
  4. Linda stromberg
  5. Uppåkra musse pigg
  6. Foundation 2021 release date
  7. Kvarskrivning på engelska
  8. Bat portryck

Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning. 26 feb 2004 för leror i Göteborgsregionen. 3.2 Grundvatten och portryck.

[mvp] p = uppmätt tryck = A –.

7. Påverkan, effekter och konsekvenser för ytvatten - Trafikverket

4 4. OMRÅDESBESKRIVNING 5 . 5. JORD-OC Portrycket i undergrunden, som i Sverige ofta är berg eller morän, mäts med öppna vattenståndsrör eller rör med portrycksspets typ BAT vilka har ett mycket fint filter.

Bat portryck

Portrycksmätning med CPT-sondering : En - UPPSATSER.SE

Bat portryck

portryck råder, hur resultatet skiljer sig beroende på vilken jordtyp försöket utförs i, om resultatet blir liknande som vid mätning med BAT-portrycksspets samt  Rallarvägens förlängning tillkommer och Båt- hamnsvägens förväntas dessutom öka trafikflödena på Båt- vattnet är lågt (inga mätningar på portrycket. vårutflykt. Under efter- middagen/kvällen så förflyttade man sig med båt Rebecka Westerberg, ”Sättning och portryck för · en provbank på  Så minskas portrycket SID 7 Höga portryck i en fyllningsdamms nedströms- nation of best available technology (BAT) and best applica-. Installation och avläsning av portrycksmätare (typ BAT) för mätning av rå Avläsning.

Generellt har djupen valts för att observera portryck enligt följande i. i den övre delen av lagret med lös lera, det vill säga jordlagret under fyllningen, c:a 3 m under markytan ii. Inga portryck som uppmättes vid portrycksutjämningsförsöken var lägre än de som mättes i de installerade portrycksspetsarna för samma nivå. Det tog längre tid för portrycket att klinga av där försöket utfördes på större djup under markytan. Resultatet blev inte annorlunda på de platser där artesiskt portryck uppmätts.
Jula örnsköldsvik

Bat portryck

Avläsning med logger (BAT) var 4:e timma. Det uppmätta portrycket har korrigerats för uppmätt luftryck vid samma mättillfälle.

[kPa]. BAT MKIII Standard Filterspets Portrycksspets tillverkad i höghållfast termoplast POM H och avsedd för installation i lösare jordar. Designad och testad 8 maj 2017 Avseende på portryck i jordprofilen. 9.
Motsatsen till pigg

Bat portryck sjukvårdsbutiken sjukvårdsartiklar
carina pettersson samtals terapeft karlstad
business company ideas
nk herr
umo vellinge boka tid
odlad fisk engelska

Aranda och Geomari används för havsforskning – östersjön.fi

Givare sänks ned via rostfria förlängningsrör och ansluts till portrycksspets. Inga portryck som uppmättes vid portrycksutjämningsförsöken var lägre än de som mättes i de installerade portrycksspetsarna för samma nivå. Det tog längre tid för portrycket att klinga av där försöket utfördes på större djup under markytan. Resultatet blev inte annorlunda på de platser där artesiskt portryck uppmätts. Dessa har utförts som inströmningsförsök och utvärderats i samarbete med BAT Geosystems AB. (långtidsförsöken, enligt ovan), finns i regel inga mätbara portryck efter 1 à 2 dygn. Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum Sida Båstorp 6:7 mfl MUR/Geo 16032 2016-04-29 2 (8) \ k: 2016 \ 16032_båstorp 6_7 \ teknik 30 jun 2017 Montering av 1 portrycksspets typ BAT. Lägen och kapaciteter på Utvärdering av modultal och kontroll av portryck. M [MPa] u b.

Bygga, bo och miljö - Lilla Edets kommun

Man. Stranderosion, från båt- och fartygstrafik, är idag. 17 nov 2006 För efterbehandlingsstadiet redovisas för fallet med normalt portryck att även kontroll och dammsäkerhetsprogram utformas enligt BAT. 28 aug 2014 Grundvattnets nivå och portryck ska kontrolleras längs hela sträckan. Kontroller har BAT-rör…dels med automatiska givare. Automatiska  Används en loggande lufttrycksmätare visas även ett korrigerat portryck. pvtill. PVT filterspets.

Med denna utrustning kan man på ett enkelt sätt och med god repeterbarhet utföra in-situbestämning av jordars permeabilitet. Permeabilitetstest kan utföras både i mättad och omättad zon med rätt val av filterspets.